Om Rikke

Rikke Steen - Rådgivning for familier.

Autisme og ADHD.

Om Rikke

 

Min familie består af min mand Torben, Niels på 10 år og Lauge på 4 år.

 

Niels er diagnostiseret med atypisk autisme i 2013. I 2017 blev han igen udredt og fik der diagnosen infantil autisme og ADHD.

 

Jeg er uddannet pædagog i 2007 og har arbejdet både inden for børnehave og SFO.

Siden 2013 har jeg løbende deltaget i flere kurser inden for autisme og ADHD.

Jeg deltager i Skive konferencen, som foredragsholder, til november 2018.

 

Vi startede meget tidligt med pictogrammer og visuelle forklaringer til Niels for, at hans hverdag kunne blive så god som muligt. Derfor er en af mine spids kompetencer også planlægning og strukturering.

I takt med at NIels blev ældre, var vores tegninger/billeder ikke længere så aktaktive og jeg måtte tænke på et andet alternativ. Valgte blev Mobilize Me. Et gennemtænkt og meget brugervenligt program,  som fungerede rigtig godt for både os og Niels.

Derfor var jeg heller ikke et øjeblik itvivl om, at blive ambassadør for Mobilize Me da muligheden bød sig.

 

Min rådgivning tager afsæt i de erfaringer, som jeg har tillært mig i rollen som mor og pædagog. Jeg er bevidst om hvilke løsninger, der skal til for, at I som familie kan fungere ud fra de præmisser, I skal leve under.

 

I vil, som familie, opleve min rådgivning som nærværende, forstående og anerkendene. Dette ligger dybt i min overbevisning som menneske.

Ydermere har vi, som forældre, mødt mange mennesker gennem vores gang på kommunen, børnepsykiatrisk, børnehave, skole osv. og der hvor vi blev set og hørt, fandt vi ro og den rette hjælp til Niels.

Denne erfaring er vigtig for mig at føre videre i min rådgivning, for I skal som familie føle jer set og hørt. Sammen skal vi skabe gode løsninger.

Kontakt:


Rikke Steen Jørgensen

Lærkevej 4,

7184 Vandel

Danmark.


TLF: 28961192


E-mail: autismeogadhd.rikkesteen@gmail.com


CVR-nummer. 39565471


Åbningstider:

 

Mandag: 9-11:00 og 18-22.

 

Tirsdag: 9-11:00 og 16-20.

 

Onsdag: 9-11:00.

 

Torsdag: 9-11:00 og 16-20.

 

Fredag: 9-11:00

 

Lørdag: Efter aftale.

 

Søndag: Efter aftale.

FOLLOW US

Copyright © All Rights Reserved